Nyheter

NorTick 2015


Nortick 2015 ble avholdt i Kristiansand, 4. og 5. februar. Samlingen hadde i underkant av 70 deltakere fra forskning, helsevesen og pas…

- Les mer

Sopp mot flått?

I prosjektet TICKLESS hvor Bioforsk ser på om det er mulig å redusere forekomst av flått og flåttbåren sjukdom hos sau gjennom integrer…

- Les mer

Medlemsmøte i Stavanger 6 mai

Lokalkontakt for Rogaland / Stavanger innbyr til medlemsmøte i Stavanger

 

 NÅR: Tirsdag 6. mai 2014 - klokken 18 – 20.30

HVO…

- Les mer

Følg oss